Tänk följande: Två likvärdiga hus i samma område, det första har fiberbredband och för det andra kostar det 35.000:- att ansluta sig. Vilket tror du en köpare väljer och vilket är dom beredd att höja budet på? - Vi frågade de tre fastighetsmäklarna i Örkelljunga om hur fiberbredband påverkar en husförsäljning.

Henrik Linderos på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling:

"- Man kan utgå från att värdet för en 100/100 fiber ansluten fastighet i snitt är ca:12 000-15 000:- dyrare än en motsvarande med ADSL anslutning. Men det är inte endast prislappen som är intressant, fiberanslutningen gör huset mer lättsålt och minskar försäljningstiden något då köparskaran ökar."

"- Bredbandsutbyggnaden är ännu värdefullare i ett område som Sjöhultet än i Örkelljunga tätort då det finns andra möjligheter i tätorten. Permanenthushållen kommer att gynnas något mer än fritidshusen i initialskedet på ert område. Men på sikt jämnar det ut sig."

Niklas Örning på Svensk Fastighetsförmedling:

"- Än så länge är det inte så många hus som har indraget fiber i Örkelljunga kommun. De nyare husen har det, samt en del äldre, men ganska ovanligt. Givetvis kommer det att vara positivt vid en eventuell försäljning. Jag kan inte sätta ett värde i kronor på installationen, men jag tror att det är värt pengarna i längden. Som ni skrev, man skall se det på ett längre perspektiv. Om flertalet kommer att ansluta sig till fiber, så kan det innebära att de andras fastigheter inte blir lika attraktiva."

"- Det blir kanske dyrt att koppla på sig i efterhand. Jag jämför lite med fjärrvärmen i Örkelljunga. De som inte drog in anslutningen för fjärrvärme, kom efter några år och ville koppla sig på nätet. Kostnaden blev då 3 gånger så dyr. Det hade med andra ord varit en bra investering för hus ägaren att dra in värmerören i huset. Är bara rören där så kan ägaren eller framtida ägare koppla på sig ganska lätt. Samma gäller för fibern."

Magnus Sköld på Fastighetsbyrån:

"- Det är naturligtvis svårt att sätta exakt kronor och ören på det, men vi kan tydligt se en ökad efterfrågan och framför allt fler frågor gällande om det finns fiber eller ej i såväl permanenthus som fritidshus."

"- Idag är ju de flesta uppkopplade på det ena eller det andra sättet, man jobbar hemifrån, barnen ”kräver” att man har en snabb internetlina. Fibern är ju framtiden, och min bedömning är att om 5-10 år så har de fastigheter fördel som har fiber."


Vad är då målsättningen inom Örkelljunga kommun? I dokumentet "Bredbandsstrategi 2014-2020" kan vi läsa följande:

  • 40% av alla hushåll och företag i Örkelljunga kommun skall ha tillgång till minst 100 mbit/s senast år 2016
  • 90% av alla hushåll och företag i Örkelljunga kommun skall ha tillgång till minst 100 mbit/s senast år 2020

Kommunen kommer alltså jobba mot detta mål, dock kommer dom INTE bekosta utbyggnaden utan endast ge bra förutsättningar för olika aktörer på marknaden. Allt talar därför för att de fastigheter som inte har fiberbredband om fem år kommer vara klart mindre attraktiva på marknaden än de som redan har fiber.