Sjöhultsfiber: Från tanke till skopan i marken på två månader!

Grävningarna började på Fjärilstigen den 9/3
12/9: Grävningarna fortsätter
12/9: Det är många sorters kabel/slang som skall läggas ner. Röd: Elkabel, Svart: Fiber/stamnät, Orange: Fiber/till fastighet
18/3: En del stenar är riktigt maffiga...
18/3: När allt går bra ser det snyggt ut
30/3: Grävningar börjar i Åsljunga tätort
4/4: Större delen av vägen upp mot Sjöhultet är nu färdiggrävd.
4/4: E.On förbereder för transformatorhus på Myrstigen och vi kommer att sätta en fiberoptisk spridningspunkt där.
4/4: Så här ser det typiskt ut vid en tomt som skall anslutas.
19/4: Vägen upp mot Sjöhultet klar, nu påbörjas grävningar på Ollonborrstigen.

Nu har vi klarat av det som står i texten längre ner, så det som återstår nu är att slutföra dokumentationen som Skanova kräver för att köpa nätet och slutföra affären. Vi håller på att sammanställa kostnaderna för byggandet av fibernätet så vi kan göra en ekonomisk redovisning till er medlemmar.

 

Vi är en ekonomisk förening vilket innebär att vi stävar efter minsta möjliga kostnad för medlemmarna och kommer även återbetala eventuella överskott. Som medlem har du även möjlighet att påverka föreningen genom att utöva din rösträtt på stämmor.

Den 12:e januari 2015 gjordes ett första utskick på e-post till fastighetsägare på Sjöhultet, den 18:e januari hölls ett informationsmöte som avslutades med att Sjöhultsfiber bildades och en styrelse tillsattes. Kretsen av fastigheter utvidgades något, den 1:a mars hölls stämma där beslut om projektstart togs och den 9 Mars sattes (E.On:s) skopa i marken!

Sjöhultsfiber har under 2015 byggt ett nät med "svartfiber", det vill säga tomma slangar i marken till tomtgränsen för samtliga fastigheter och med fiber inlagd för de som har anslutit sig. Endast installation i fastigheter återstår nu, detta arbete är planerat att göras under försommaren 2016.

Vi har även skrivit ett avtal med en kommunikationsoperatör som kopplar in aktiv utrustning samt tillhandahåller ett utbud från olika tjänsteleverantörer inom kategorierna bredband, IP-telefoni och bredbands-TV. Valfriheten är därför stor på vad det individuellt skall kosta löpande, tjänsterna är nämligen det enda fastighetsägaren betalar för när nätet väl är på plats.

Finansieringen sker genom att medlemmarna lånar ut pengar i form av insatser till den ekonomiska föreningen, senare kan återbetalning ske vid en framtida försäljning av nätet.

Varför bredband via fiber?

Du behöver sannolikt bredband via fiber även om du inte vet det än. Tänk framåt och inte på vad du använder idag, se det som en investering för framtiden. Tekniken kommer att vara användarvänlig och göra din vardag lättare. Offentlig service, inklusive vårdsektorn, kommer att utnyttja den.

Köper du en ny TV idag så har den uttag för nätverk och du kommer inte kunna utnyttja dess fulla potential utan snabbt och stabilt bredband. Dina barn/barnbarn lär också ställa krav på internet när dom besöker dig på Sjöhultet...

De tjänster som finns idag är Bredband/Internetuppkoppling, IP-telefoni, och Bredbands-TV. Kostnaderna kommer att vara lägre än för alternativa tekniska lösningar, ett exempel är fast telefoni som via bredband blir ca 1000:- billigare per år än ett Telia-abonnemang.

En fastighet blir lättare att sälja om den har en fiberanslutning. Om två likvärdiga hus är ute till försäljning tenderar det hus som har fiberanslutning att föredras framför det som inte har det. Detta kan också bidra till att pressa priset uppåt. Läs mer om fastighetsmarknaden på "Vad säger mäklaren?".

Läs mer här.

Varför gör vi det själva?

När marknaden inte vill och statens pengar inte räcker till måste man ta saken i egna händer om glesbygdsområden skall få tillgång till bredband med hög överföringskapacitet med både Internet, telefoni och TV. Just nu finns dessutom möjligheter att göra det till en mycket låg kostnad.

Läs mer här.